ANNONS

Med fokus på EU-marknaden

Grisproduktionen minskar i EU och utbud och efterfrågan är i balans. Det är en god avsättning av grisar inför julen pch priserna ligger stabilt just nu för slaktsvin.

Utanför EU kan konstateras att prisfallet på griskött i Kina verkar ha nått botten. Dock har EU minskat sin försäljning av griskött markant till Kina den senaste tiden.
I stället är det nu USA och Brasilien som ökar sin export av griskött till Kina.
Även länder som Japan, Sydkorea och Filippinerna ändrar sina köpmönster från EU till USA.
Den här trenden anser flera analytiker håller i  sig under 2024.
Det skulle innebära att EU går mot en mer sluten grismarknad där det som produceras i EU konsumeras i EU.

Relaterade artiklar