ANNONS

Medicinförbrukningen har ökat efter zink-stoppet

För att klara smågrisarna från diarré vid avvänjning behövs numera mer medicin till grisbesättningarna. Bakgrunden är förbudet mot zink i smågrisfodret.

Sedan förra sommaren har det varit förbjudet inom EU att använda zink som medicin i fodret till smågrisar. Tidigare var det vanligt förekommande för att undvika diarré i samband med avvänjningen. Zink i fodret kom med gödseln ut på åkern vilket inte är bra och bakgrunden till förbudet.
Branschen har haft några år på sig att utveckla andra sätt att undvika smågrisdiarré och det har kommit flera nya sätt som sett ut att fungera bra.
Men nu kommer nya siffror som visar att förbrukningen av medicin har ökat i smågrisbesättningar som en följd av förbudet.

Relaterade artiklar