ANNONS

Mellangröda gav all näring vårspannmålen behövde

FRDK:s specialblandning Carbon Farm samlade i stort sett all den näring den efterföljande vårspannmålen behövde. Upp till 280 kg N, 56 kg P och 438 kg K, så mycket näring fanns i de översta jordlagren i ett test hösten 2023.

Snittet i fyra parceller var 214 kg N, 42 kg P och 349 kg K. Försöken utfördes på Nordjylland i fjol. Samtlig näring kommer dock inte vara tillgängligt för vårgrödan som odlas år 2024, men å andra sidan är det gott mått för exempelvis vårkorn.
Mellangrödan som såddes den 25 juli år 2023 består av många olika arter. Senare etablering innebär 5 kg mindre kväve per dygn mellan den 1 och den 15 augusti. Det innebär att tidig etablering är viktigt.

Relaterade artiklar