ANNONS

Mer koldioxid utan roundup

Om lantbruket inte längre får använda glyfosat i växtodlingen ökar avgången av koldioxid med 3–5 kg per hektar och år.

Beräkningen är gjord av danska Seges som även tidigare kommit fram till att kostnaderna per hektar kommer att öka väsentligt utan roundup.
Bakgrunden är att det kommer att krävas fler körningar för jordbearbetning, avkastningen kommer att minska per hektar samt växtföljder behöver läggas om. Det senare kan visserligen även ha positiva effekter på sikt.

Relaterade artiklar