ANNONS

Mer pengar till små gårdar

Antalet lantbruksföretag minskar i rask takt i hela EU, något som många politiker inte önskar. För att bromsa denna trend är förslaget nu att flytta pengar inom lantbruksstöden så mindre gårdar får större stöd per hektar jämfört med större lantbruk.

Förslaget presenterades av lantbrukskommissionär Wojciechowski. Varje dag stängs i snitt 800 lantbruksföretag inom EU. Det är mindre gårdar som ingen vill överta eller gårdar som inte klarar sig ekonomiskt längre. Marken drivs oftast vidare av någon större intilliggande gård, antingen som arrende eller köp.
Detta är en storleksrationalisering som även varit aktuell i Sverige under decennier men som inom hela EU gått lite fortare på senare tid. Den beror dels på att lantbrukarkåren innehar en hög genomsnittsålder och många går i pension nu och inom de närmsta åren, dels på att maskiner och teknik behöver stora arealunderlag för att bli ekonomiska i dag.
Lantbrukare som utnyttjar den senaste tekniken som autostyrning, sektionskontroll, tilldelningsfiler och automatisk däcktrysksreglering, och som därmed blir lönsammare, behöver samtidigt vara stora.
De små kan inte investera i denna teknik och blir därmed olönsammare.
Produktionskostnaden per kg spannmål blir mycket mindre på en stor gård än på en liten och därför är det i stort sett omöjligt att bromsa denna utveckling, även om man skulle skicka hela EU stödet från de stora till de små.
Vad gäller livsmedelsförsörjningen har storleksrationaliseringen ingen negativ verkan, tvärt om kan antagligen mer produceras med mindre insatser.
Men för en levande landsbygd är det naturligtvis negativt om tio små gårdar blir en stor. I de fall bostäderna på de nedlagda gårdarna även används i framtiden uteblir i stort sett även denna negativa effekt. Vad gäller detta är det givetvis stora skillnader mellan olika regioner inom EU.

Relaterade artiklar