ANNONS

Mikronäring till höstraps

Höstrapsen har utvecklats väl i de flesta fält och förutsättningarna för en hög skörd är goda. I vissa fall har det rapporterats om synbara näringsbrister som kan sänka skördepotentialen.
Det skriver Yara i veckans nyhetsbrev och fortsätter:
Skälen till att tillföra mikronäring på hösten kan vara flera. Antingen att förebygga brister i en symptomfri gröda eller att tillföra mikronäring i en gröda med bristsymptom. Målet är att skapa en fulltankad rapsplanta med välutvecklat rotsystem som klarar övervintring väl och har bästa förutsättning för optimal start på våren. Mikronäring är en viktig pusselbit för att skapa dessa förutsättningar.

Bladgödsling med mangan och bor ökar rapsens övervintringsförmåga och höjer skörden. YaraVita Brassitrel Pro är ett brett bladgödselmedel som innehåller flera mikronäringsämnen. Detta bladgödselmedel är speciellt anpassat för oljeväxternas växtnäringsbehov.

Relaterade artiklar