ANNONS

Mindre lagringsförluster i lök med mekanisk ogräsbekämpning

Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling enligt preliminära resultat från Hushållningssällskapet Skåne och NIBIO,  Norsk institutt for bioøkonomi.

Resultaten från fältförsök 2022 är ej är signifikant säkerställda men indikerar att lök behandlad med Ekobots robotsystem ger mindre svinn efter lagring. Detta i jämförelse med lök behandlad med traditionella ogräsmedel.
– Ekobots robotsystem kan vara en nyckel till att minska lagringsförluster i svensk lökodling och öka lökens motståndskraft gentemot sjukdomar vid lagring, säger hortorådgivare, Oskar Hansson från Hushållningssällskapet, som kommenterar resultaten och beskriver dem som lovande.
Egentligen handlar det inte om enbart just Ekobots fältrobot utan det faktum att lökodlingen bekämpas mekaniskt mot ogräs i ställer för med traditionella växtskyddsmedel. Resultaten kunde blivit exakt de samma med en mekanisk ogräsrensning med annat fabrikat av maskin, alternativt manuellt arbete.
Ekobot fortsätter att samarbeta med forskare och experter inom jordbruket för att utveckla innovativa lösningar som skall stödja en hållbar produktion av hälsosamma livsmedel.

Ett exempel på svårigheter för svenskt lantbruk är att dispensen för ogräspreparatet Stomp, som bland annat används i lök, har försvunnit.

Relaterade artiklar