ANNONS

Mindre protein i fodret ger mindre diarré

Det forskas nu på finalen hur avvänjning av smågrisar ska gå till utan zink i fodret.
I ett försök från danska Seges har det visat sig att risken för smågrisdiarré kan minska genom att ha mindre mängd protein i fodret. Detta foder med mindre mängd protein ska sättas in de första dagarna när grisarna avvänjs.

Relaterade artiklar