ANNONS

Minimera transporterna med siktskopor

Genom att krossa och sikta material kan man minska antlaet transporter. Vid nästan allt entreprenadarbete gäller att man gräver ut befintligt material för att därefter återfylla med ett annat, mer lämpligt. Detta ger tranport av material i två riktnigar, från och till arbetsplatsen. Men genom att sortera det man gräver upp kan många gånger vissa fraktioner av detta användas vid återfyllnaden och på så sätt minskas transporterna och kostnaderna för arbetet minskar.
Remu är en av dem som säljer siktskopor och de finns i 15 storlekar och med 12 olika axelsystem. Kombinationen innebär hela 1 474 olika grundvarianter av material.
Senaste landvinningen från Remu är deras Screen siktskopor som med en ny design och utformning är ännu snabbare än tidigare modeller. Dessutom är de tystare och kräver mindre energi vilket innebär att man kan ha mindre maskiner som bärare.

Relaterade artiklar