ANNONS

Minska glyfosatförbrukningen – då kan det stanna kvar

Uppmaningen kommer från Troels Toft, växtodlingschef på danska Seges. I en intervju i Landbrugsavisen berättar han att kurvorna inte är så vackra. Från år 1990 och fram till i dag har förbrukningen av glyfosat i världen ökat med tre gånger och endast under de senaste tio åren har ökningen varit 30 procent. Kurvorna måste vända neråt menar han och därför är hans uppmaning att alla lantbrukare verkligen tänker till var glyfosat gör störst nytta och bara använder det där det inte går att hantera läget på ett annat vis. Att spruta glyfosat i växande gröda före skörd ser han som förkastligt och helt olämpligt om man vill ha produkten kvar i framtiden.
Troels Toft tror att om lantbruket bara kan sända ut en signal som visar att kurvan kan peka neråt och att preparatet används med försiktighe sp kan debatten svänga och glyfosat stanna kvar. Men det gäller att en majoritet av Europas lantbrukare går på denna linje.

Relaterade artiklar