ANNONS

Minskad grisexport får lagren att öka i EU

Under årets första sju månader har exporten av griskött från EU och Storbritannien minskat med hela 22,9 procent jämfört med samma period i fjol. Nedgången beror till största delen av minskad försäljning till Kina.
Det har medfört att utbudet av slaktklara grisar ökar lite just nu i Europa, trots att produktionen minskar totalt sett.
Slaktsvinspriserna har varit stigande i Europa den senaste tiden men ligger nu i stort sett stilla.
Slakterierna har det tuffast. Till följd av minskad produktion har de nu överkapacitet vilket medför ökad slaktkostnad per gris.
Mycket av den prisuppgång vi bland annat sett i Tyskland den senaste tiden har berott på att slakterier där haft ledig kapacitet och betalt mer för grisen för att fylla anläggningarna.
Men nu verkar den trenden vara bruten. Slaktsvinspriset faller med 10 cent per kg i Tyskland denna veckan och nytt pris blir därmed 2 euro per kg. Det är fortfarande över snittet i EU och en hel del tyska slakterier ser sig i dag om efter slaktmogna grisar i utlandet eftersom de oftast är billigare.
Samtidigt har tyska konsumenter ändrat beteende senaste åren och efterfrågar i allt större utsträckning kött från grisar som är födda, uppvuxna, slaktade och styckade i Tyskland.

Relaterade artiklar