ANNONS

Minskat resultat för sockerbolag

Tyska Sydzucker, som är Europas största sockerproducent, minskar sitt resultat för det senaste verksamhetsåret. Bakgrunden är kostsammare produktion och sämre sockerpriser.

Priset på socker har gått upp de senaste åren men fallit tillbaka en del under senare tid. Det är även mycket rörligt till följd av kriget i Ukraina och Mellanöstern. Detta har medfört att Sydzuckers resultat försämrats. Bolaget tror även att vinsten faller innevarande verksamhetsår.

Relaterade artiklar