ANNONS

Missa inte att få sprutan godkänd innan vårbruket

Om lantbruket innehar en växtskyddsspruta som inte är godkänd av Jordbruksverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor om detta uppdagas vid en kontroll av kommunen.

Växtskyddssprutor ska genomgå funktionstest och protokollet ska skickas till Jordbruksverket för ett godkännande. Detta godkännande ska sparas jämte funktionstestprotokollet.
Helt nya växtskyddssprutor, ryggsprutor samt några andra typer av sprutor är fritagna från Jordbruksverkets krav på godkännande.
Mer information finns via denna länk.

Relaterade artiklar