ANNONS

Mjölkpriset ligger stilla i december

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk ligger kvar på samma nivåer i december som i november. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir i december därmed 616,4 öre per kilo och 667,6 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Kostnadsläget på gårdarna är fortfarande historiskt högt och räntan har stigit till den högsta nivån på 14 år. Självklart utmanar det hela branschen. Därför är det bra att vi lyckas behålla ett högt mjölkpris till våra ägare. Vi behöver värna svensk matproduktion, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt:
Invägd mjölkråvara:  Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) backade med 0,6 procent i augusti. Men i september och oktober väntas positiv tillväxt, på grund av en mild höst och låga tillväxtsiffror för mjölk förra året. Den amerikanska mjölkproduktionen ökar och slutade på plus 1,5 procent i september. Medan invägningen av mjölk på norra halvklotet återigen förbättras, kämpar de stora mjölkregionerna i de södra delarna av världen. I Oceanien fortsätter den nedåtgående trenden in i deras högsäsong. Nya Zeeland kom in på minus 3,2 procent i september och Australien backade ännu mer med en minskning på 6,2 procent. Argentina visade svagt positiva siffror med plus 0,3 procent.

Ost: Priserna har minskat sedan början av oktober. Särskilt mozzarella, som är en färskost, är under press eftersom producenter och handlare försöker sälja lagren innan osten blir för gammal.

Mjölkpulver: Mjölkpulverpriserna sjönk mycket i oktober, men stabiliserades på lägre nivåer efter de senaste handelstillfällena på GDT, Global Dairy Trade. Kina fortsätter att importera mindre än förra året på grund av lägre lokal efterfrågan, samt högre inhemsk produktion av helmjölkspulver.

Smör: EU:s smörpriser sjunker, på grund av vikande efterfrågan på färsk grädde i hela Europa, i kombination med ökade volymer från Irland.

Fakta om Arlas mjölkpris
Arlas 8 600 mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Klicka här så kommer ni till en graf som visar mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

Relaterade artiklar