ANNONS

Mjukare toner från Polen mot Ukraina

Det ser ut att bli en lösning på problemen mellan framförallt Polen och Ukraina. Det innebär sannolikt att Ukraina kommer att kunna köra spannmål och andra lantbruksprodukter, inte bara genom Polen, utan även genom de andra två länderna som den 15 september valde att stoppa, nämligen Ungern och Slovakien.

Förutsättningen är som tidigare att frakterna från Ukraina till dessa tre länder enbart är en transit vidare till andra länder.
Så var det även tidigare men i praktiken stannar alltid en del spannmål kvar i transitländerna av olika anledningar och påverkar marknaden där med prisfall som följd, negativt för transitländernas lantbrukare.
När Polen, Ungern och Slovakien den 15 september satte stopp för ukrainsk spannmål kontrade Ukrainas president Volodymyr Zelinskyj med att anmäla de tre länderna till världshandelsorganisationen WTO.
Då stoppade Polens president Mateusz Morawiecki alla leveranser av militär utrustning till Ukraina.
Men i slutet av denna veckan har de båda länderna kommit överens om att åtgärderna enbart går Rysslands väg och därmed ser det nu ut som att man backa dessa beslut. Polen återupptar leveranser av militärmateriel och Ukraina tillåts använda Polen, Ungern och Slovakien som transitländer för jordbruksprodukter.

Relaterade artiklar