ANNONS

Mycket alternativt i drivmedel i fjol

Drivkraft Sverige lanserar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Här framgår bland annat att andelen biodrivmedel under år 2022 var 26,4 procent, vilket är den största siffran någonsin.

Omställningsbarometern, som presenteras idag, visar att under år 2022 ökade andelen biodrivmedel i Sverige till 26,4 procent jämfört med 22,4 procent år 2021. Den största ökningen står den HVO som blandas in i diesel för. Den utgjorde 15,5 procent av den totala drivmedelskonsumtionen under år  2022 jämfört med 11,9 procent år 2021. FAME som blandas in i diesel ökade från 2,8 procent år 2021 till 3,4 procent.

– Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa, mycket tack vara reduktionsplikten. Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna om vad som ska hända med reduktionsplikten efter år 2023. Drivkraft Sverige har föreslagit ett antal verktyg för att minska drivmedelspriserna utan att behöva minska reduktionsplikten kraftigt. Vill regeringen minska drivmedelspriserna bör även reduktionspliktsavgiften korrigeras ned och drivmedelsskatterna minskas. Regeringen bör ha dieselpriset i fokus eftersom det är där vi avviker kraftigt från våra grannländer, det gör vi inte i lika hög grad när det gäller bensinpriset, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen bygger publik laddinfrastruktur i snabb takt
År 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsförsäljningen jämfört med drygt 19 procent år 2021 och vid årsskiftet 22/23 rullade cirka 200 000 elbilar på våra vägar runt om i Sverige. Trafikanalys prognoser visar att vi kan ha cirkaa 600 000 elbilar på vägarna år 2025.

För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har stora ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I början av år 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 170 publika laddstationer med totalt 548 laddpunkter.

– Genom väletablerade stationsnätverk på strategiska platser med stora trafikflöden över hela landet har drivmedelsbranschen som mål att vara elbilisternas första val längs vägen. Att ladda på branschens laddstationer innebär trygg och säker laddning samtidigt som kunden får möjlighet att ta en välbehövlig paus på vägen, säger Thomas Schölin, ansvarig e-Mobility Drivkraft Sverige.

Relaterade artiklar