ANNONS

Nära samarbete med mjölkleverantörer stärker hållbarhetsarbetet på gård

År 2023 var ett utmanande år med ökad inflation, skiftande matpriser och stigande oro kring Sveriges självförsörjningsgrad. Trots detta har Skånemejerier tagit flera kliv framåt i hållbarhetsarbetet. Ett av de största initiativen 2023 var lanseringen av programmet Hållbar mjölkgård som syftar till att främja djuromsorg i världsklass, öka biologisk mångfald och minska klimatpåverkan.

Inom ramarna för programmet Hållbar mjölkgård har företaget samlat allt som görs för en mer hållbar mjölkproduktion på gårdarna under ett tak och i november 2023 lanserades en ny hållbarhetsersättning.

– Med den nya hållbarhetsersättningen fortsätter vi belöna insatser och arbetssätt som bidrar till ökad hållbarhet på gårdsnivå. Den ger både betalt för åtgärder som vidtas på gårdarna redan idag, och motiverar till ytterligare satsningar. Ett nära samarbete med våra mjölkleverantörer har varit avgörande för hållbarhetsersättningens utformning och vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans, säger Cecilia von Perglas, vd på Skånemejerier.

Vidare har Skånemejerier sett en positiv utveckling av klimatavtrycket för sina egna anläggningar och fordon (scope 1 och 2) sedan beräkningar av klimatavtrycket påbörjades 2020.

– Vi ser en minskning med 32 procent mellan 2020 och 2023, vilket främst beror på två saker. Dels har vi en ökad användning av förnybara bränslen på våra anläggningar, och har uppnått 98 procent fossilfri energi. Och dels har klimatavtrycket för våra tjänstebilar minskat, säger Cecilia von Perglas.

Det totala klimatavtrycket har däremot ökat något, vilket till största del beror på ökade volymer inlevererad mjölk. Däremot ser företaget en svagt positiv trend för klimatavtrycket per liter invägd mjölk sedan beräkningarna påbörjades 2020.

Relaterade artiklar