ANNONS

Närmre 400 fall av AFS i Tyskland

De tyska myndigheterna arbetar systematiskt med att bekämpa afrikansk svinpest i landet och har sedan det första utbrottet arbetat med inhägnader och systematisk avskjutning av vildsvin. I dag har man nästan tagit omhand 400 döda vildsvin smittade av AFS.
Det är närmare bestämt 375 i Brandenburg och 16 i Sachsen.
Samtidigt förlängs det staket Tyskland har mot Polen och det bygget är inom kort färdigt. Det blir då 30 mil långt och permanent.
Så här långt har smitta inte påträffats i någon tambesättning vilket är en stor fördel.
Det byggs även staket mellan de två delstater som har smitta och intilliggande delstater.
Det rapporterar Effektivt Landbrug.
Som vi rapporterade om i Lantbruksnytt webb TV den 30 december har Tyskland precis som Sverige en stor vildsvinsstam vilket gör det mer problematiskt om afrikansk svinpest kommer till landet. Sveriges Fördel är att vi inte har någon landgräns mot kontinenten söderut där smitta finns.

Relaterade artiklar