ANNONS

Naturgasen fortsätter att pressa gödselpriset

Priset på naturgas har fallit till 30 euro per MWh under förra veckan och marknadsanalytiker tror att det ligger kvar på en låg nivå i varje fall fram till september då efterfrågan på gas åter ökar. Jämfört med priset på naturgas i augusti år 2022 då det toppade på 347 euro per MWh är det stora skillnader.

Gödselmedelstillverkarna presenterade priser för det nya gödselåret rekordtidigt denna säsong och har efter det försökt höja priserna något. Många köpare tror på fortsatt prisfall och avvaktar därmed inköp av gödsel. Enligt uppgift köper de flesta lantbrukare i Europa inte mer gödsel än vad de behöver för stunden i sitt lantbruk just nu.
N27 i Tyskland ligger i dag på 285 euro per ton vilket blir 3:24 svenska kronor per kg. Priset har varit nere och vänt på strax över 3 kronor per kg under våren men det svenska priset påverkas även mycket av valutasvängningar. Den svenska kronan pendlar stort i dag i ett spann från 11 till 11:40 kronor för en euro.

Relaterade artiklar