ANNONS

Negativ tillväxt 2013

Den Europeiska Centralbanken, ECB, justerar ner sina förväntningar och ligger stilla med räntan. Tidigare i år räknade ECB med en tillväxt i EU med 0,5 procent under 2013, men nu tror man i stället på minus 0,3 procent. Med en liten tillväxt är efterfrågan på kapital mindre och därmed ligger räntan kvar på en låg nivå. För lantbruket är detta egentligen positiva besked. Låg ränta påverkar positivt i en kapitalintensiv verksamhet som lantbruk och situationen innebär att dollarn stärks i förhållande till euron, vilket gynnar export av lantbruksprodukter ut från EU.

Relaterade artiklar