ANNONS

Neråt för oljeväxterna

Skörden av höstoljeväxter går bra i Europa och USA och kvantiteten är normal. I kombination med att euron stärks mot dollarn faller rapspriset i Europa.
En annan negativ faktor för priset på oljeväxter i Europa är att EU-kommissionen eventuellt kommer att rösta för import av biodisel från Argentina. I dag är den importen i praktiken stoppad till följd av höga tullar.
Och just biodiesel kan bli oljeväxternas fall framöver. Inom EU finns det förslag om att begränsa mängden energi från åkermark då många länder i Europa anser att åkermarken först och främst ska användas till livsmedel. I dag används stora mängder rapsfrö till oljeproduktion för bränsle och blir det stopp för det faller antagligen priset på oljeväxter.
Med dagens pris runt 3:50 kronor per kg är oljeväxter en intressant gröda jämfört med spannmål. Dock är riskerna i odlingen något större än för spannmål och de senaste årens insektsangrepp i vissa delar av landet har medfört förlust, trots priser över 3 kronor per kg.
I år odlad det drygt 105 000 hektar höstraps i Sverige, vilket är ett rekord. Det beror bland annat på en tidig skörd i fjol och bra förutsättningar för etableringen av höstraps. I år ser skörden ut att bli sen i södra Sverige och därmed finns det flera faktorer som pekar på en minskad odling 2018 och eventuellt framåt.

Relaterade artiklar