ANNONS

Noteringen för nöt höjs igen

Det är KLS som ökar sin betalning med 50 öre per kg för nötkreatur till slakt med start på måndag.
Paul Robertsson, vice vd på KLS kommenterar marknadsläget så här just nu:
– Det sker en viss förändring i efterfrågan som man kan se på de detaljer som ligger högre i pris på främst nöt. Men för vår del är det inget som påverkar vår affär i dagsläget men vi ser att den disponibla tillgången på detaljer ökar lite nu i marknaden men inte på samma sätt som i flera andra europeiska länder. Det slår inte heller mot värdet i nuläget och det beror på att vi har haft en mer glidande uppgång än i många andra länder. Vi har en fortsatt stark efterfrågan från ungnötsuppfödarna vad gäller alla sorters kalvar och därför har vi även börjat planera insättningarna för dikalven som tar fart under sensommaren. Som helhet fortsatt positivt för nöt gör att vi kommer göra en höjning på vår notering inför nästa vecka med ytterligare 50 öre och det är en nivå som vi tror är långsiktigt hållbar i marknaden.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar