ANNONS

Nu förbättras konjunkturen

Svag krona och färre utländska lastbilar på våra vägar har gett en skjuts uppåt för svenska åkerier.

Åkerierna är de första som känner av konjunktursvängningar och nu kan Johan Lindström, vd för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag berätta att botten är nådd och att det ser ut att vända uppåt för svenska entreprenörer.
Förra gången Conpot träffade Johan Lindström var på Elmia Lastbil sommaren 2008. Då var läget i åkeribranschen riktigt kritiskt enligt honom och han såg många konkurser framför sig. Men det blev inte så farligt.
– Det är en del åkeriföretag som gått i konkurs men det har haft mer med konkurrensen att göra än med konjunkturen, säger Johan Lindström.
Han syftar på alla utländska åkerier som kör i Sverige och pressar priserna. Men lågkonjunkturen har haft positiva effekter även på det.
– Tidigare var fyra av tio lastbilar utländska men det har minskat nu, konstaterar Johan Lindström.
Han berättar att svenska åkerier tagit mindre stryk än utländska under lågkonjunkturen.
Sveriges Åkeriföretag mäter efterfrågan av frakter för varje kvartal och den senaste mätningen visar på en tydlig uppgång för i stort sett alla kategorier förutom bilar.
– Just de som kör bilar har det fortsatt svårt, men för de andra har det vänt uppåt nu, säger Johan Lindström.
Johan Lindström menar att så länge kronan är svag är denna vändning permanent och faran över för den här gången.

Allt utom transporter av bilar ökar nu. Åkeribranschen är de som först känner av en konjunkturförändring.

Allt utom transporter av bilar ökar nu. Åkeribranschen är de som först känner av en konjunkturförändring.

Relaterade artiklar