ANNONS

Nu måste mjölken bli billigare i butik

Priset på mejeriprodukter i producentled har minskat med över 10 procent beroende på produkt sedan de toppade i december 2022.
Bortsett från mjölkpulver och ost kan mejeriprodukter inte lagras särskilt länge och därmed borde prisnedgången synas i butik relativt omgående.

Mot den bakgrunden kan man förvänta sig att produkter som mjölk, fil, yoghurt, smör och grädde faller kraftigt i pris i butik inom en absolut närtid.
Svenska mejerier har sänkt priset på mjölk när de köper in från sina producenter i januari, februari och mars, med 5,3, 19,1 respektive 41,5 öre per kg. Totalt har det svenska mjölkpriset till producenterna fallit med 65,9 öre, 10,9 procent jämfört med i december 2022.
På Global Dairy Trade har priset för mejeriprodukter fallit med 8,3 procent sedan i december i fjol och på börsen för smör i Nederländerna har priset fallit ännu mer.

Relaterade artiklar