ANNONS

Ny App för växtskyddsarbetet

Smartphones breder ut sig överallt och nu kan också lantbrukaren ta hjälp av mobilen när åkrarna ska behandlas. Syngenta TankCalc heter en ny applikation som,  bokstavligen talat, lägger sig i arbetet.
Tills nu har lantbrukaren varit hänvisad till att använda en miniräknare eller ett kalkylark. Men med den nya applikationen får lantbrukaren ett skräddarsytt verktyg som alltid finns till hands när mängden växtskyddsmedel och vatten ska beräknas inför en behandling. Enligt Syngenta kan upp till 30 minuter sparas in vid varje behandling samtidigt som den ökade precisionen minimerar användningen av växtskyddsmedel. Därtill kommer en rad administrativa fördelar eftersom beräkningarna kan överföras till lantbrukarens dator.
TankCalc app riktar sig till den professionella lantbrukaren. Den har en överskådlig inmatningssida, där man registrerar markareal, växtskyddsmedel, dosering, tankstorlek, vattenmängd och körhastighet. Man kan arbeta med upp till fem olika växtskyddsmedel och spara långt fler i minnet för framtida bruk. På överskådliga skärmbilder visas:
–    Påfyllningsplan med antalet tankar som ska fyllas och angivelser för hur mycket vatten och preparat som ska fyllas i varje tank
–    En särskild avrundningsfunktion kan anpassas till hela tankar
–    Förbrukningsöversikt som visar den totala förbrukningen av vatten och preparat
–    Munstycksguide med rekommenderat val av ISO-munstycken
Mikkel Nilars, portfolio manager på Syngenta, säger: ”Vi upplever att det har blivit ganska komplicerat att beräkna den korrekta påfyllningsplanen för lantbruksprutan eftersom åkrarna blir större och fler olika produkter används under samma behandling. Därför har vi betonat att applikationen ska vara mycket enkel att använda och alltid finnas till hands. Nu kan lantbrukaren med fördel använda den såväl på kontoret som ute vid lantbrukssprutan. Lantbrukaren kan göra sina beräkningar, spara dem och hitta dem igen med en knapptryckning när marksprutan ska fyllas. Man kan disponera arbetet i god tid och spara resultaten i sprutjournalerna.”
Minimerar påfyllnings- och körtid
För att spara tankpåfyllningstid och undvika onödig körtid kan lantbrukaren enkelt anpassa hela tanken med en enda knapptryckning. Applikationen beräknar vattenmängden per hektar på nytt så att tanken är tom efter behandlingen. På så vis slipper lantbrukaren att blanda till kvartsfulla tankar och lägga tid på att köra ut med dessa. Samtidigt är beräkningen exakt – mängden som återstår efter behandlingen minimeras.
Användarvänlig
Ju mer TankCalc används, desto enklare blir det. Grundläggande uppgifter registreras endast en gång och applikationen sparar och visar tidigare uppgifter varje gång en ny påfyllningsplan ska beräknas. Detta innebär exempelvis att alla produkter automatiskt listas och enkelt kan väljas igen. Om man vill återanvända en tidigare påfyllningsplan, letar man fram den i arkivet och sparar ytterligare tid. Alla beräkningar kan namnges, sparas och exporteras till lantbrukarens dator.
Administrativa fördelar
Tack vare en ”exportfunktion” kan administration och dokumentation av behandlingarna förenklas eftersom datafilen med fältnamn innehåller nödvändig information, inklusive den exakta användningen av växtskyddsmedel och diverse annan information. Detta kan via ett mail från telefonen sändas till en dator.
Syngenta TankCalc finns tillgänglig för såväl iPhone som för Android smartphones. Den kan laddas ner gratis från App Store eller Android Market.

Relaterade artiklar