ANNONS

Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning

Danska grisuppfödare arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från sina stall. Ett nytt verktyg från SEGES Svineproduktion hjälper till att bana vägen.
Danskt jordbruk har en ambitiös men tydlig vision: År 2050 måste produktionen vara klimatneutral. Det är något som kräver hårt arbete, på bland annat jordbrukets kunskapscenter, SEGES. Här arbetar experter med att utveckla verktyg och teknik som kan bidra till branschens mål, och nu kommer SEGES Svineproduktion med ett nytt verktyg för danska grisuppfödare. Det är en ny räknare som gör att grisuppfödaren själv kan beräkna CO2-avtrycket från det foder som används till grisarna.

-Fodertabellen är ett beräkningsverktyg som kan beräkna fodrets näringsinnehåll. Det nya är att grisuppfödaren nu också kan se hur stor klimatpåverkan de enskilda komponenterna har. Därifrån kan de sedan justera de enskilda komponenterna så att de kan sätta samman ett mer klimatvänligt foder. Utan att kompromissa med produktivitet och ekonomi, säger Christian Fink Hansen, som är sektordirektör på SEGES Svineproduktion.

Gröna proteiner ingår
De senaste åren har det varit starkt fokus på att utveckla danskproducerade alternativ till soja, som idag är den viktigaste proteinkällan för slaktgrisar. Bland annat i form av gräsprotein, hästbönor och raps. Dessa så kallade gröna proteiner ingår också i den nya fodertabellen.

-Soja är för närvarande den mest använda proteinkällan. För att ta itu med problemet med skövling av regnskog ingick vi förra året ett branschavtal om användning av certifierad soja. Men jag tror att lokalt producerat protein kommer att bli mer utbrett i danska grisfoderblandningar i framtiden, säger Christian Fink Hansen.

Han betonar dock att det fortfarande finns en lång väg kvar innan gröna proteinkällor blir ett verkligt alternativ till soja. Främst för att det just nu är omöjligt att skaffa de mängder som behövs.

Från ord till handling
Det uppdaterade beräkningsverktyget är ytterligare ett steg på vägen mot en mer hållbar dansk grisuppfödning.

-Under flera år har vi förbättrat avelsprogrammet i DanBred, som majoriteten av de danska grisuppfödarna använder. Det har kontinuerligt gett förbättringar vad gäller uppfödning av grisar som växer som önskat men med mindre foder, säger Christian Fink Hansen.

I själva verket äter en gris idag 180,6 kg foder under perioden 30 – 100 kg där den 1990 krävde 212 kg foder. Och med det uppdaterade beräkningsverktyget är det nu möjligt att välja mer klimatvänligt foder. När mindre foder används minskar klimatpåverkan per gris.

Relaterade artiklar