ANNONS

Ny robot från SAC

Den danska tillverkaren av mjölkutrustning, SAC, kommer att visa sin nya robot på Sima i Paris. Det är en mjölkningsrobot, byggd på en industrirobott, som heter RDS Futureline MAX. Skillnader mot tidigare modell från SAC är en minskad vattenförbrukning och mindre energiförbrukning. På så sätt minskar driftskostnadenra för roboten. Den nya roboten från SAC ska var enkel att installera i såväl nya som äldre kostall. Den ska även vara enklare att serva jämfört med tidigare modeller.
För att öka produktionen i stallet har SAC ett system som påminner om DeLavals Herd Navigator. SAC kallar det för TIM, Total Integrated Mangaement, och det kan hålla reda på upp till 20 olika parametrar som lantbrukaren kan ställa in, eventuellt i samråd med rådgivare. Dessa kan röra ekonomi, hälsoläge och foderförbrukning i relation till mjölkavkastning. Allt styrs från en lättanvänd färgskärm.

Relaterade artiklar