ANNONS

Nya foderblandningar till kommande säsong

Spannmålsskörden är i hus och analyserad. Som vi rapporterat om tidigare är det på många håll, framförallt i södra Sverige, låga proteinhalter i maltkorn, något som ställer till det för mälterierna. Men det är även låga proteinhalter i stora delar av foderkorn och fodervete i år.
Det beror på att det gödslats för lite kväve i förhållande till skörd. Detta kan bero på att skörden blev större än vad lantbrukaren räknade med och/eller att lantbrukare hållit igen lite för mycket på årets kvävegödsling som en effekt av de höga gödselpriserna.
I fodertillverkningen är det inte lika kritiskt med låga proteinvärden som vid produktion av malt till öl. Men det gäller naturligtvis att göra analyser och ändra foderblandningen så den blir rätt i förhållande till årets spannmålsvara.
Dock är energikoncentrationen större i år jämfört med normalt i foderspannmål.

Relaterade artiklar