ANNONS

Nya maskinkostnader till 2023

Maskinkalkylgruppen har beräknat nya kostnader för lantbruksmaskiner till detta året. Ökade inköpspriser och högre ränta medför ökade kostnader på såväl timme som hektar.

I årets publikation är 550 maskiner med där den beräknade maskinkostnaden per timme är angiven vid tre olika användningstimmar per år. Ju fler timmar en maskin används per år ju mindre kostnad per timme. Det finns även kapacitetssiffror angivna och många maskiner har även kostnad per hektar.
Dieselpriset är det svåra att beräkna enligt Maskinkalkylgruppen och är i skriften satt till 15 kronor per liter.
Skriften kostar 325 kronor plus moms och kan beställas på www.maskinkostnader.se

Relaterade artiklar