ANNONS

Nyhet ger bättre etablering

Redan vid etableringen utsätts grödan för prövningar. Utsädesburna och jordburna sjukdomar kan begränsa grödan redan från start, och för höstgrödorna är övervintringen nästa prövning.

Unika regler i Sverige 

I Sverige tillämpar man en princip som innebär att allt certifierat spannmålsutsäde testas, och om mängden utsädesburna sjukdomar överstiger en viss tröskel, betas det med en fungicid. De strikta principerna kring betning gör att betningsmedel som åtgärd lätt glöms bort, helt enkelt eftersom den enskilda lantbrukaren inte gör ett aktivt val av betningsmedel. Man tar heller inte hänsyn till alla de jordburna sjukdomar som kan begränsa etablering och uppkomst.

Sverige långt fram med ny teknik

Efter många år utan nya betningsmedel på den svenska marknaden har Syngenta under år 2018 och 2019 registrerat flera nya betningsmedel i Sverige. De nya produkterna går under familjenamnet Vibrance. De nya betningsprodukterna tillför kontroll av flera utsädesburna sjukdomar som tidigare varit svåra att kontrollera, och ger dessutom ett bredare skydd mot jordburna sjukdomar.

Exempel på sjukdomar där den tillgängliga portföljen nu förbättrats är flygsot i korn och dvärgstinksot i vete, men även jordburna sjukdomar som snömögel.

Större rotsystem och säkrare etablering
Det utökade skyddet gör att grödan kan utvecklas och bygga upp ett stort rotsystem som leder till snabbare uppkomst. För den enskilda lantbrukaren leder det till en säkrare etablering och en gröda som bättre kan klara stress vid till exempel torka, vid blöta förhållanden eller om sådden blir försenad.

Betningsmedel gör att vi på ett bättre sätt kan skydda grödan redan från början, och i praktiken krävs ingen extra åtgärd från odlaren. Det handlar bara om att välja ett utsäde som betats med den nya tekniken, säger Carl-Henrik Ljung som arbetar med fältteknik och försäljning på Syngenta.

I och med att det finns nya möjligheter hoppas Carl-Henrik på ett uppsving i intresset från svenska lantbrukare, särskilt eftersom det under en lång period varit väldigt få diskussioner och inga valmöjligheter kring betningsmedel. Men nu finns tre nya produkter tillgängliga, Vibrance Duo som är en basprodukt för höstvete i södra Sverige, Vibrance Star som passar särskilt bra för korn och och det senaste tillskottet Vibrance Gold till höstspannmål.

Jag tror att Vibrance Gold är den mest intressanta nyheten. Det är en komplett produkt som är särskilt anpassad för höstspannmål. Med tre nya aktiva substanser i samma produkt, får vi en bred och effektiv betning, berättar Carl-Henrik

Bilden visar en jämförelse där plantor vuxit i jord som infekterats med svampsjukdomen Rhizoctonia. Bilden till höger visar plantor som betats med Vibrance vilket resulterat i starkare plantor med större rötter. Foto: Syngenta

Vibrance finns tillgängligt på den svenska marknaden inför sådd vår och höst 2019.

Relaterade artiklar