ANNONS

Nytt affärssystem på Nordfarm

Gårdsystem, hållbara lösningar för morgondagens lantbruk kommer på Nordfarm med tre huvudområden.

Nordfarmkoncernen möter framtidens lantbruk med innovativa systemlösningar genom en nybildad affärsenhet. Den nya affärsenheten, som är fristående från Nordfarm Maskin, heter Gårdsystem och har skapats som svar på utvecklingen inom svenskt lantbruk.
Gårdarna blir större och fokuserar mer på automation och grön omställning, vilket också är ett direktiv från EU. Lantbruk är en energikrävande verksamhet, och Nordfarm, vill leda omställningen där lantbruket blir en katalysator för svensk energi, med målet att den egna produktionen ska överstiga konsumtionen. Företaget ser lantbruket som en del av lösningen, inte problemet. Utvecklingen går mot mer automatiserade och elektrifierade system inom gården, och tillsammans med energiproduktion sluter Gårdsystem cirkeln på gården och kan erbjuda lantbrukare en helhetslösning.
De tre huvudområdena är: energi, utfodring och inomgård samt bevattning.

Exempel på samarbeten inom affärsområdet inkluderar bevattningsmaskiner från danska Agrometer, foderkök från LucasG-system, stationära fodersystem från Peecon och Rollax, samt vind- och solenergilösningar från Windon och biogasanläggningar från finska Demeca.

Relaterade artiklar