ANNONS

Nytt danskt experiment med kuvöser för spädgrisar

En kuvös för nyfödda spädgrisar gör att hela kullen kan stanna hos sin sugga, vilket minskar behovet av disuggor. Kunskapshuset SEGES Innovation testar hur kuvösen bäst säkrar tillgången på mjölk för spädgrisarna.
Forskare vid SEGES Innovation och Århus Universitet ligger bakom ett nytt danskt experiment med kuvöser för nyfödda spädgrisar. Målet med projektet är att öka överlevnaden och ytterligare optimera djuromsorgen i grisuppfödningen. Samtidigt kan kuvöserna underlätta arbetet och övervakningen i grisningsstallen för uppfödaren.

Målet med projektet
Forskarna har tänkt innovativt kring den mest optimala inredningen av kuvöserna för spädgrisar. Prototypen innefattar ett konstgjort grisjuver som placeras i en kuvös för de nyfödda spädgrisarna. Grisarna turas om att placeras i kuvösen, så att det alltid finns plats för de resterande grisarna vid suggans juver. Det kan vara sex spädgrisar i en kuvös.

– Det kräver naturligtvis också arbete att flytta runt grisarna mellan mamman och kuvösen, men vi tror att det kan vara en bra lösning för både grisar och lantbrukare. Man kan arbeta strategiskt och målmedvetet med var grisarna ska placeras de första dagarna – och på så sätt förbättra förutsättningarna för hela kullen, förklarar chefsforskare på SEGES Innovation, Vivi Aarestrup Moustsen.

Att arbeta med amningssuggor, vilket är hur många grisar hanteras idag, är generellt sett både utmanande och tidskrävande. Därför undersöks kuvöser med kosttillskott som lösningsmodell i grisningsboxen.

Mjölk i 3D-printade grisspenar
En närstudie av grisarnas juver samt en 3D-skrivare har möjliggjort nästan identiska kopior av grisens spene i kuvöserna. Samtidigt finns det även mjölkslangar och värme i det konstgjorda juvret för att göra kuvösen så identisk för spädgrisarna att ligga i, som om de låg hos suggan.

– De luktar inte och de grymtar inte, det erkänner jag. Men mamman ligger precis bakom det konstgjorda juvret och vi kan se att grisarna reagerar och blir mer aktiva runt de konstgjorda spenarna när mamman grymtar, säger Vivi Aarestrup Moustsen.

Goda resultat redan i pilotfasen
Tidsperspektivet och de sista detaljerna i den slutliga lösningen med kuvöser och konstgjorda spenar är ännu inte klart. Däremot har experimentet gett goda resultat för djuromsorgen för spädgrisarna som var med i projektet.

Relaterade artiklar