ANNONS

Nytt finansieringsavtal med Knislingeortens Lagerhusförening

Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal med Knislingeortens Lagerhusförening om finansiering av forskning genom avdrag på avräkningspriset. Avtalet gäller initialt till slutet av 2015.
Stiftelsen Lantbruksforskning och Knislingeortens Lagerhusförening är överens om ett avtal där Knislingeortens Lagerhusförening gör ett avdrag om 0,2 % på spannmål, trindsäd och oljeväxter för att finansiera forskning genom stiftelsen. Knislingeortens Lagerhusförening har tidigare frivilligt finansierat forskning genom stiftelsen men genom avtalet gör man en utfästelse om fortsatt finansiering.
– För stiftelsen är det glädjande att få förnyat förtroende säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings vd. Att företag som har erfarenhet av stiftelsens arbete vill fortsätta att vara en del av vår finansieringsmodell är ett kvitto på att vårt arbete är värdefullt för branschens utveckling.
Knislingeortens Lagerhusförening har verksamhet i Knislinge i nordöstra Skåne. Företaget erbjuder spannmålsmottagning och lagring av spannmål samt säljer spannmål, foder, fröer, växtnäring, växtskydd, drivmedel, oljor, byggvaror med mera.

Relaterade artiklar