ANNONS

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.

Verktygen för jordberedningen ges initialt en effektiv geometri, men nötning förändrar deras form, vilket förändrar jordflöden, minskar effektiviteten i sönderdelning av jord och organiskt material och ökar driftskostnaderna.

– Att introducera en toppmodern tillverkningsteknik som additiv tillverkning inom ett så klassiskt område som jordberedning är förstås mycket intressant i sig. Projektkonstellationen med världsledande företag inom jordberedning, Väderstad Components, och AM-tillverkade slittåliga stål, VBN Components, och nötningsforskarna på Tribomaterialgruppen vid Uppsala universitet ser vi som mycket stark, säger Staffan Jacobson, professor vid Uppsala universitet samt projektledare för AMjord.

Inom projektet kommer utvalda metallegeringar, sedan några år möjliga att tillverka med additiv tillverkning, att utvärderas för användning i agrara verktyg. Provkroppar för laboratorieprovning och fullskaleverktyg tillverkas och utvärderas parallellt med dagens material och verktyg. Inom projektet finns också utveckling av en mobil utrustning för fältspecifik provning i syfte att anpassa verktygsmaterial till olika jordkvalitéer, vilket ligger helt i linje med den additiva tillverkningens natur med korta kundspecifika serier.

Utbytbara kundspecifika spetsar designade för, och tillverkade med, additiv tillverkning och i material som bara additiv tillverkning kan åstadkomma är en möjlighet som kan bli normbildande inom branschen. Projektet vill på det här sättet bryta ny mark för metallisk additiv tillverkning, öppna upp för nya metallverktyg med högt teknikinnehåll och i förlängningen bidra till både EU:s gröna giv och FN:s hållbarhetsmål.

– Vi ser mycket fram mot samarbetet, och hoppas kunna utveckla nya effektiva testmetoder, fördjupa förståelsen kring redskapens nötningsmekanismer och anpassa materialen för att bättre motstå dessa, och i förlängningen skapa verktyg, som spar energi genom att gå lättare genom gjorden, bättre kan bibehålla sin funktion och får avsevärt längre livslängd, säger Staffan Jacobson.

AMjord har en total budget på 5,1 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inomdet strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 26 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år fem nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Staffan Jacobson, professor vid Uppsala universitet samt projektledare för AMjord.

 

Relaterade artiklar