ANNONS

Nyttiga tips för höstgrödorna

Den långdragna vintern frestar höstgrödorna och ännu är det för tidigt att uttala sig om resultatet. När det väl börjar växa gälelr det att ta rätt beslut och här kommer de tips gödselmedelstillverkaren Yara har; Även efter en lång vinter kommer vår. Förhoppningsvis övervintrar höstvetet och börjar sin tillväxt så snart vädret blivit mildare.
Inget år är det andra likt och totala givan behöver anpassas inte bara efter platsen utan även efter årsmånen. Förutsättningen för att kunna anpassa totala kvävegivan är att den delas. Det finns inget annat sätt!
Genom att hålla nere huvudgivan och planera för en kompletteringsgiva kan man spara pengar ett år med lågt kväveoptimum och öka skörd och lönsamhet genom att lägga en anpassad kompletteringsgiva de år behovet är större.
Många försök i maltkorn visar att grödan svarar väl på en balanserad NPK- gödsling. Om markens fosforstatus är klass IVa eller lägre är det lönsamt att använda NPK till maltkorn i stället för Axan. Förutom högre skörd ger NPK upp till en veckas tidigare axgång och mognad samt dessutom bättre kvalitet.
Det finns flera väl avvägda produkter i både YaraMila- och Balanssortimenten som passar till olika jordar. Ju lägre fosforklass och ju mer fosforstark produkt som tillförs, desto större blir skördeökningen. Kalla jordar och marker med högt pH är extra fosforkrävande.
Ännu vet vi inte hur höstrapsen klarat den kalla våren. Förhoppningsvis finns det fält som har en bra avkastningspotential. För att maximera skörden i dessa fält gäller det att undvika näringsbrister. Vid stjälksträckningen på våren står oljeväxterna inför en snabb tillväxt och har ett stort näringsbehov. Rötterna hinner då inte alltid ta upp tillräcklig mängd näring. Uppstår näringsbrister påverkas skördens kvalitet såväl som kvantitet. Det är därför viktigt att vara ute i god tid och hjälpa grödan med en produkt som innehåller flera olika näringsämnen och använda denna förebyggande.

Relaterade artiklar