ANNONS

Odla grovfoder

Odla grovfoder till försäljning för bättre växtföljd och maskinutnyttjande på gården.
Uppmaningen kommer från den danska rådgivaren Erik Maegaard, som berättar i en intervju i Effektivt Landbrug att handeln med grovfoder hela tiden ökar i Danmark.
– Handel med grovfoder omsatte 250 miljoner danska kronor i fjol, säger han.
Erik Maegaard berättar att en växtodlingsgård kan nå flera fördelar genom att
odla grovfoder till en närbelägen mjölkgård.
– Utnyttjandegraden av maskiner och arbetskraft blir bättre och vall och majs är en fördel att få in i intensiva spannmålsväxtföljder.
Erik Maegaard menar att det är viktigt att upprätta ett skriftligt avtal mellan säljare och köpare av grovfoder, redan innan odlingen börjar, för att undvika missförstånd och fel. I avtalet bör man ta med så många parametrar som möjligt.

Att exempelvis odla majs som säljs till en mjölkbesättning är en bra affär på en ren växtodlingsgård.

Att exempelvis odla majs som säljs till en mjölkbesättning är en bra affär på en ren växtodlingsgård.

Relaterade artiklar