ANNONS

Oförändrat mjölkpris till Arlabönderna i augusti

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk är oförändrat i augusti, både för konventionell och ekologisk mjölk.
Det betyder att det så kallade a contopriset i augusti blir 428,7 öre per kilo konventionell mjölk och 485,2 öre per kilo ekologisk mjölk.
– Konsumenternas köpkraft börjar sakta öka i takt med att inflationen avstannar och löneökningar börjar ge effekt. Men stigande räntor och det torra försommarvädret fortsätter att pressa svenska lantbrukare. Jag vill därför uppmana alla de hushåll som kan köpa mat från svenska livsmedelsproducenter att fortsätta göra det. Vill vi ha god, näringsrik och lokalt producerad mat även i framtiden behöver vi välja det i dag, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt
Invägd mjölkråvara: I april ökade mjölkproduktionen i både EU-27 (plus Storbritannien) och USA med 0,6 procent vardera. Korrigerat för fett och protein låg ökningen på 1,6 respektive 1,7 procent. Säsongen i Nya Zeeland började svagt till följd av dåligt väder, men i maj gick produktionen upp med 8,4 procent. Australiens mjölkproduktion ökade med 1,6 procent i maj, vilket är den första tillväxten sedan den 21 december. Mjölkproduktionen i Argentina minskade med 2,4 procent, vilket var mycket svagare än prognosen.
Ost: EU:s ostmarknad har sett kontinuerliga små prissänkningar under de senaste veckorna. Efterfrågan på hårdost minskar säsongsmässigt under sommarmånaderna, medan efterfrågan på Mozzarella bör vara fortsatt hög.
Mjölkpulver: Priserna på mjölkpulver har gått ner. Efterfrågan på skummjölkspulver är för tillfället låg.
Smör: Smörpriserna i Europa har fallit under de senaste veckorna. EU-priserna på grädde håller sig för närvarande bättre, med stöd av efterfrågan från södra Europa.

Relaterade artiklar