ANNONS

Mindre ogräs med reducerad bearbetning

Genom att tillämpa reducerad jordbearbetning kan man minska mängden ogräs som gror på fältet. Den värderingen gör den danska växtodlingsrådgivaren Kasper Holm Kristensen.
I danska försök hade man betydligt mindre gräsogräs i parceller där man sått med maskiner utan att bearbeta jorden.
Men för att det ska bli bra måste man vara mycket noggrann med sådjupet och gå av traktorn då och då för att kontrollera så att man ligger rätt.
Sandjorden är det svåraste då denna har en tendens att packa sig på djupet. Anledningen är att sandjorden inte fryser upp under vintern.
Därför ska man vara försiktig med att köra på en sandjord då varje överfart packar jorden.
IMG_3472

Relaterade artiklar