ANNONS

Ogräsbekämpning i majs

Majsen är uppe på många fält men tillväxten går långsamt eftersom det är relativt kallt. Ogräset trivs dock även om det är lite kallare temperaturer. Detta betyder att det i år kan vara aktuellt med en bekämpning i tidigare stadier än normalt. Därmed kan även dubbelbehandling vara än mer aktuell än vanligt. Det skriver Bayer Crop Sience i sitt nyhetsbrev. Att komma ut i tid är alltid viktigt men det är extra viktigt om det finns veronika eller näva i fältet. Båda arterna gror snabbt och går att hitta tidigt i fälten. För bäst effekt ska dessa arter behandlas i hjärtbladsstadiet.
Produkten MaisTer ger en bred ört- och gräsogräseffekt i majs och det är den enda produkten som både bekämpar gräs- och örtogräs.
MaisTer har dessutom effekt på några besvärliga rotogräs som vattenpilört, åkerfräken, tussilago m.fl.

Relaterade artiklar