ANNONS

Ojämn reaktion på spannmålsrapport

International Grains Council, IGC i Europa och det amerikanska lantbruksministeriet, USDA har lämnat rapporter om skördeläget, lagersituationen och förväntad framtida skörd. Reaktionern apå detta har varit olika. På Matif i Paris gick priset på vete ner med 5 procent medan priset var oförändrat på Chicagobörsen. Majs gick ner med 2 procent i Paris medan även detta var oförändrat på Matif. På Matif gick priset på oljeväxter ner 1 procent och samma nedgång noterades för soja på Chicago. Att priset gick ner mindre i USA beror troligtvis på att dollarn försvagats mot euron.
Lagren i världen har skrivits upp för både vete och majs och under 2012 räknar man med att produktionen blir 5 miljoner ton mer än konsumtionen. Detta skulle i sin tur innebära att utgående lager 2012 blir 20 procent av konsumtionen, något som i handelskretsar anses prisneutralt. Det man ska ha med i beräkningen är dock att för vete är lagret 30 procent av konsumtionen medan det för majs är 15 procent. Majsen håller troligtvis uppe vetepriset en aning just nu.
Sammanfattningsvis kan man ur rapporterna dra slutsatsen att det inte är utrymme för prisökningar på vete och majs under 2012 men att det finns visst utrymme för prisökning på oljeväxter och soja.
I Sverige är prisnivån i stort sett oförändrad jämfört med förra veckan.

Relaterade artiklar