ANNONS

Öka energiproduktionen i lantbruket

Hållbar energiproduktion är en av de viktigaste frågorna som vår planet står inför idag. Vi behöver hitta alternativa och mer hållbara sätt att producera energi för att minska vårt beroende av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Lantbruket spelar en viktig roll i detta, eftersom det kan producera förnybar energi på ett hållbart sätt samtidigt som det främjar en hållbar livsmedelsproduktion.

Lantbruket kan producera förnybar energi på flera sätt, till exempel genom att använda biobränslen och biomassa. Biomassa kan till exempel bestå av restprodukter från jordbruksproduktionen, såsom växtavfall och gödsel. Denna biomassa kan användas för att producera biogas, som kan användas som bränsle i fordon eller för att generera el och värme.

Genom att använda biobränslen och biomassa kan lantbruket inte bara producera förnybar energi utan också minska mängden avfall och utsläpp som genereras från jordbruksproduktionen. Biogödsel, som är en biprodukt av biogasproduktionen, kan användas som gödsel i jordbruket, vilket minskar behovet av mineralgödselmedel.

Det finns också möjligheter för lantbruket att producera förnybar energi genom att använda solenergi och vindkraft. Solceller kan installeras på gårdens tak, på marginalmarker, i skiftesgränser och även på åker och betesmarker, med möjlighet att odla och beta emellan panelerna, för att generera el, medan vindkraftverk kan installeras i gränser mellan skiften. Det finns gott om marginalmarker där det både kan uppföras solceller och vindkraft och skulle alla möjligheter utnyttjas går det att producera all den elektricitet som årligen förbrukas i Sverige. Vid överskott kan el med fördel omvandlas till vätgas som är lagringsdugligt länge och som sen kan användas stationärt för att producera el vid underskottssituationer eller användas mobilt i fordon. Vid förbränning av vätgas är det endast vatten som kommer ut ur avgassystemet.

Självklart finns det utmaningar och hinder för att främja hållbar energiproduktion från lantbruket. Det kan kräva investeringar i ny teknik och infrastruktur, och det kan också kräva utbildning och stöd för jordbrukare som vill utveckla förnybar energiproduktion. Men det finns också möjligheter för samarbete mellan jordbrukare, energiföretag och myndigheter för att främja en hållbar energiproduktion och livsmedelsproduktion.

Ett annat bekymmer med en stor del av elproduktionen i Sverige via solceller och vindkraft är att elnätet inte är anpassat för detta.
Därför är det viktigt att myndigheterna satsar på en ombyggnad av elnätet så det främjar småskalig energiproduktion utspritt över hela landet samt ger stöd för investeringar inom all form av förnyelsebar energiproduktion.

I slutändan är hållbar energiproduktion från lantbruket en viktig del av lösningen för att bekämpa klimatförändringarna och främja en mer hållbar framtid. Det är en möjlighet för lantbrukare att ta ledningen inom energiförsörjning, klimat och miljö.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.