ANNONS

Ökad aktivitet på gödselmarknaden

Efter flera månader av återhållsamhet rapporteras det nu om ökad efterfrågan på gödsel i Sverige. Det innebär att priserna på gödsel i Sverige stiger. Många återförsäljare av gödsel har haft ordentligt med vara i lager och inte påverkats så mycket av prishöjningarna under hösten 2018 och vintern 2018/2019. I takt med att lagren minskar slår nu prishöjningarna fullt ut. De internationella priserna på gödsel ligger på en hög nivå och möjligheten för ett prisfall är små enligt de marknadsbedömare Lantbruksnytt varit i kontakt med.
Fosfor kostar i dag cirka 20 kronor per kg och kalium 10 kronor per kg internationellt. Kina och Indien köper mycket gödsel just nu och driver upp priserna.

Relaterade artiklar