ANNONS

Ökad dansk import minskar svenskt antibiotikaavtryck

I Sverige används mindre mängd antibiotika i animalieproduktionen jämfört med i Danmark. Men eftersom Sverige inte är självförsörjande på kött behövs import. Då är det en fördel för Sveriges totala antibiotikaavtryck att öka importen från Danmark och minska från andra länder.

Det anser danska Landbrug & Fødevarer som har tagit fram en rapport om ”antibiotikafotavtrycket” i Sverige. Det är den mängd antibiotika som används för att föda upp de djur vars kött så småningom hamnar på tallriken. Rapporten bygger på en studie av de länder som levererat kött till den svenska marknaden. Analysen baseras på den senaste statistiken från 2021, som tagits fram av ESVAC, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption. Det är den senast tillgängliga statistiken för 31 länders förbrukning av kött.
Analysen pekar på en nedåtgående trend för det svenska antibiotikafotavtrycket för griskött under 2021. En del av förklaringen är en ökande andel svenskt griskött på konsumenternas tallrikar, men Sverige har fortfarande ett behov av att importera griskött. Därför påverkas också antibiotikafotavtrycket av att antibiotikaförbrukningen minskar i många länder, inte minst pådrivet av diskussionen och antagandet av EU:s veterinärmedicinska förordning. I länder som Spanien och Italien har det de senaste åren skett en radikal minskning, särskilt i fråga om kritiskt viktiga antibiotika.

Årets fotavtryck visar dock att det behövs fler insatser inom antibiotikaområdet. I flera länder är användningen av kritiskt viktiga antibiotika fortfarande hög. Detsamma gäller totalanvändningen av antibiotika på många håll. Av de stora exportländerna av griskött har Danmark fortfarande klart lägst användning av antibiotika. Danskt kött borde därför vara ett naturligt komplement till svenskt kött, vilket inte minst följande tankeexperiment visar:
Om all svensk import av griskött ersattes med import från Danmark, skulle det totala antibiotikafotavtrycket minska med 42 procent och fotavtrycket för kritiskt viktiga antibiotika skulle minska med 92 procent.

Relaterade artiklar