ANNONS

Ökad lönsamhet i animalieproduktionen

Priserna går grisproducenternas väg just nu. Priset för slaktgrisar stiger i EU samtidigt som prisfall på spannmål och soja ger minskade kostnader för foder.

Det har varit en stor eftersläpning vad gäller foderpriset. När priset på spannmål fallit med 25 procent och sojan med nästan 20 procent i kombination med att energipriserna i det närmaste halverats på tolv månader så har priset på foder endast minskat med cirka 5 procent.
Men nu kommer indikationer på att foderpriserna faller och ska fortsätta neråt.
Det ger bättre ekonomiska förutsättningar för animalieproducenter. Detta i kombination med att grispriset ligger stabilt i Sverige och även stiger lite runt om i EU medför ökad lönsamhet. Det samma gäller mjölkproduktionen där mycket talar för ökat mjölkpris, så även i Sverige, då priset för mjölk på Global Dairy Trade steg med 0,5 procent i tisdags.

Relaterade artiklar