ANNONS

Ökad lönsamhet med NG Hampshire

Avelsframsteg på NG Hampshire 2012 gav 30 kronor mer per slaktgris i form av mer köttprocent och bättre foderomvandling vilket har stor betydelse för ekonomin.
Köttprocent hos en slaktgris har en stor betydelse för den ekonomiska effektiviteten i svensk produktion och påverkas till stor del av vilken faderras som väljs i avelsarbetet. Avelsframstegen under 2012 visar att NG Hampshire är konkurrenskraftig som faderras och har gett en ökad betalning på +30 kr per slaktgris till den svenska leverantören genom förbättrad genetik. Ett arbete som ska förbättras ytterligare framöver genom nya samarbetet med brittiska JSR Genetics.
–    I dagens pressade marknadssituation är ett bra avelsarbete, som ger positiva ekonomiska effekter för svenska grisproducenter, extra viktigt. För våra leverantörer ger en högre kötthalt en bättre betalning hos slakteriet vilket gynnar den enskilda leverantören positivt, säger Göran Holm, vd HKScan Sweden.
Köttprocenten hos slaktgrisar påverkas till stor del av valet av faderras i avelsarbetet, men även foderförbrukning och tillväxt påverkas. På HKScan i Sverige används NG Hampshire som faderras, vilken också utgör basen i den goda ätkvalitet som varumärket Scan Piggham är välkänt för.
Internationellt intresse för NG Hampshire
Intresset för den svenska NG Hampshire är stort i både Norge och UK. I maj tecknade HKScan och JSR ett LOI (Letter of Intenet) för ett partnerskap för att tillsammans utveckla NG Hampshire ytterligare.
–    För NG Hampshire har alltid sundhet och friskhet hos djuren stått i fokus för avelsarbetet och de senaste åren har vi också gjort snabba framsteg vad gäller foderförbrukning och tillväxt. Detta gör att vår internationella samarbetspartner JSR Genetics nu väljer att satsa ännu mer på vår Hampshire och ingår ett partnerskaps avtal med oss för att fortsätta utveckla vår Hampshire, säger Torbjörn Lithell, inköpsdirektör HKScan Sweden
HKScans partnerskapet med JSR Genetics ger företaget tillgång till internationell genetisk kompetens och ännu bättre möjligheter att fortsätta utvecklingen med smak och konsumenten i fokus samtidigt som Sveriges producenter får det bästa förutsättningarna för god djurhållning och lönsam grisproduktion.
Semin från DanAvl
Arbetet med import av DanAvls genetik fortsätter. Det danska avelsmaterialet, moderraserna Lantras och Yorkshire samt faderrasen Duroc kommer förbättra förutsättningarna för de svenska grisproducenterna ytterligare. Det är moderrasen som avgör antal smågrisar, men även foderförbrukning, tillväxt och köttprocent. Från vecka 27 kommer de första semindoserna från DanAvl till Sverige. Doserna fryses i Sverige.

Relaterade artiklar