ANNONS

Ökad manövrerbarhet på trailern

Den nya elektroniska tvångsstyrningen SteerX vidgar horisonten för axelstyrning eftersom systemet inte längre kräver en mekanisk anslutning.
Jordbrukstransportfordon har blivit allt större med åren, medan landsvägar, åkervägar och gårdar ofta har förblivit lika stora. Därför uppstår utmaningen hur lantbruksfordon med större hjulbaser och större avstånd mellan kopplingspunkten och svängpunkten kan behålla sin manövrerbarhet. Det är möjligt genom att minska dragkurvorna till följd av avståndet med hjälp av en eller två styrda axlar. Här finns två alternativ: å ena sidan ett självstyrningssystem och å andra sidan ett tvångsstyrningssystem med aktivt styrda styraxlar. Styrda axlar ökar körkomforten och minskar samtidigt slitaget på axlar och däck.
Konventionella hydrauliska självstyrningssystem har god manövrerbarhet vid framkörning och är lätta att koppla till vilken traktor som helst. En enkelverkande anslutning till styraxellåset räcker. Axeln måste dock låsas vid högre hastigheter och i sidlutningar av säkerhetsskäl. Den självstyrande axeln låses även vid backning, vilket gör att svängradien försämras mer eller mindre beroende på antal axlar och hjulbas.
Vid mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning fästs en kopplingslänk med K50-fäste bredvid K80-kopplingen. Tvångsstyrningen måste då anpassas till dragfordonet. Fördelen med detta system: Styraxeln är aktivt styrd, ingriper vid körning framåt och bakåt och behöver inte låsas manuellt via en styrenhet. Dragfordonets styrvinkel begränsas av vevstaken eller huvudcylindern.
Vanliga elektrohydrauliska tvångsstyrningssystem använder vanligtvis en liten kopplingslänk runt K80-kopplingen, som omvandlar styrvinkeln mellan dragfordonet och släpet till en signal. I de flesta fall är denna koppling inte standardiserad och kopplingsstängerna är också mycket filigran utformade för “snabb” koppling. Den resulterande skadan på länkaget har en negativ effekt på styrvinkeln.

Sensorn sitter på släpet. Endast lastkännande hydraulik och en Isobus-anslutning på traktorn krävs. Om traktorn inte är utrustad med Isobus erbjuder Fliegl även en Isobus-kabelmatta inklusive display.

Om all data finns tillgänglig beräknas den optimala styrvinkeln baserat på lutningen och körhastigheten och styrcylindern flyttas till detta läge. Sidokrafter vid kurvtagning minimeras därmed avsevärt. Som ett resultat är axelenheten skyddad och däckslitaget minskar därefter.
Det intelligenta systemet uppfyller alla funktionssäkerhetskrav genom att ständigt övervaka de styrspecifika parametrarna. Även vid högre hastigheter och oförutsägbara manövrar anpassar sig styrbeteendet optimalt och säkerställer en hög nivå av körstabilitet. Det finns också ett omfattande operativsystem med diagnostik- och servicefunktioner.

Relaterade artiklar