ANNONS

Ökade räntemarginaler – dyrare för låntagaren

Svenska banker har på kort tid ökat sina räntemarginaler rejält, något som innebär kostsammare krediter för låntagarna.
En snabb jämförelse några år tillbaka i tiden visar att bankernas räntemarginaler på ett femårgigt bundet bottenlån ökat från 0,5 procent december 2007 till 1,8 procent i december i år.
Ökningen är hela 1,3 procent varav större delen skett under den senaste tiden. Troligtvis beror ökningen på att bankerna vill öka sin vinst och förbereda sig för framtida tuffare kapitaltäckningskrav. För att en bank ska klara ökade kapitaltäckningskrav krävs anrtingen vinster eller minskad utlåning.
När man som kund ska välja bank ska man således titta på bankens ekonomi, eftersom en finansiellt stark bank borde kunna erbjuda betydligt lägre ränta än en svag.

Relaterade artiklar