ANNONS

Ökat intresse för bevattning

Även om juli månad bjudit på nederbörd på flera platser i landet kommer skörden 2023 att vara negativt påverkad av tidigare månaders torka för en hel del lantbrukare i landet. Detta har medfört ett ökat intresse för bevattning.

Det är bara fem år sedan torråret 2018 då tillverkare och distributörer av bevattningsanläggningar märkte ett ökat intresse år 2019. Redan nu vittnar flera av dessa företag om att det redan nu finns ett ökat intresse för att bygga nytt, bytta ut eller bygga om bevattningar i Sverige.
Bevattning är för det mesta lönsamt men framförallt ett torrt år då det kan liknas vid en försäkring. Det finns i dag regioner där banker inte lånar ut pengar för investering i åkermark om det inte finns bevattningsmöjligheter.

Relaterade artiklar