ANNONS

Ökat intresse för lantbruksutbildningar

Årets preliminära ansökningssiffror till Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga visar på ett fortsatt stort intresse.
I år är det Naturbruksskolan Sötåsen som står för den största ökningen av förstahandssökande, framför allt genom inriktningen hästhållning, som är förlagd till Axevalla Hästcentrum. I år har antalet förstahandssökande ökat från 20 till 36 elever.
– Skolan har ett unikt koncept i att kunna erbjuda alla de tre inriktningarna ridsport, travsport och islandshästsport och jag tror att många ser fördelarna med närheten till näringen, säger Jenny Jacobsson, rektor på Sötåsen och Axevalla Hästcentrum.

Förra året fördubblades antalet förstahandssökande till Naturbruksskolan Svenljunga jämfört med året innan och i år ligger sökantalet stadigt på samma nivå som i fjol. På skolan erbjuds naturbruksprogrammet med inriktning mot skog och naturturism. I år är det också ett ökat antal förstahandssökande till lantbruksinriktningen, som finns på naturbruksskolorna Uddetorp och Sötåsen.
– Det är verkligen glädjande att se att intresset för naturbruksprogrammet fortsätter att växa trots alla utmaningar vi har ställts inför under pandemin, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

Siffrorna kommer från antagningskanslierna i Västra Götalandsregionen. Sökande från övriga delar av Sverige är ännu ej medräknade. Det slutgiltiga gymnasievalet görs senast den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan.

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2022:
Naturbruksskolan Svenljunga: 50
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 106 (Varav Axevalla Hästcentrum: 36)
Naturbruksskolan Uddetorp: 69

Totalt antal förstahandssökande 2022: 225
Totalt antal ansökningar 2022: 771

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2021:
Naturbruksskolan Svenljunga: 53
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 87 (Varav Axevalla Hästcentrum: 20)
Naturbruksskolan Uddetorp: 63

Totalt antal förstahandssökande 2021: 203
Totalt antal ansökningar 2021: 683

* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets utbildningar mot hästhållning.

Relaterade artiklar