ANNONS

Optimera kvävegödslingen och gör nytta för klimatet

Att gödslingen behöver anpassas till grödans behov för att undvika förluster till havet och därmed orsaka övergödning har vi talat om länge. Att kväveoptimering har stor betydelse för jordbrukets förluster av klimatgasen lustgas är inte lika allmänt känt och inte heller hur dessa förluster uppstår.

Nu finns fyra nya filmer kring kvävegödsling i praktiken att ta del av på Greppa Näringens webbplats. Filmerna förklarar också sambanden mellan gödsling och klimatpåverkan.

Se filmerna på webben
Informationsfilmerna är ca 4-6 minuter långa. Rådgivare som är experter inom områdena kvävegödsling och jordbrukets klimatpåverkan medverkar. Vi får även träffa lantbrukare som berättar om vilken nytta de haft av att ha behovsanpassat gödslingen, ökat kväveeffektiviteten och av att ha deltagit i Greppa Näringens rådgivning.

Greppa Näringen arbetar med anpassad gödsling
Filmerna är framtagna med medel från Landsbygdsprogrammet inom projektet “Minskad klimatpåverkan” och kommer att användas inom Greppa Näringen framöver.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som kan öka kväveeffektiviteten i odlingen. Filmerna kommer till användning i rådgivningen, men kan förstås användas även i andra sammanhang.

Relaterade artiklar